หน้าแรก ติดต่อเรา
งานการเจ้าหน้าที่
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ. อำนวยความสะดวก
แผนป้องกันการทุจริต สี่ปี
คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 

เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา จะใช้พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ผู้ลงประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา  
ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2562
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 
____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์