หน้าแรก ติดต่อเรา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ. อำนวยความสะดวก
แผนป้องกันการทุจริต สี่ปี
คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 

เรื่อง : ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านนา ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรักษาในการขอใช้อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา​ พุทธศักราช​ 2562 ประกาศ​ ณ​ วันที่​ 1​ เดือน​ เมษายน​ พ.ศ.​ 2562

ผู้ลงประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา   
ประกาศเมื่อ 1-4-2562
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์