หน้าแรก ติดต่อเรา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ. อำนวยความสะดวก
แผนป้องกันการทุจริต สี่ปี
คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 

เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ผู้ลงประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา   
ประกาศเมื่อ 30/8/2561
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์