หน้าแรก ติดต่อเรา
งานการเจ้าหน้าที่
 
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ. อำนวยความสะดวก
แผนป้องกันการทุจริต สี่ปี
คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 

ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่ามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลบ้านนา บริเวณศาลาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง  (ดู : 36 คน)(23/7/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา จะใช้พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  (ดู : 51 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒  (ดู : 60 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

กำหนดการ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ดู : 61 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลบ้านนา ร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และลดปริมาณขยะ  (ดู : 48 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562  (ดู : 51 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

พุ่มผ้าป่า ประจำปี 2562  (ดู : 57 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง​ ประกาศให้ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน  (ดู : 143 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนาจะทำการ ฉีดพ่นหมอกควัน ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.   (ดู : 42 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง​ การแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดู : 109 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านนาประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป) **** หมดเขต​ ภายใน​ วันที่​ 30​ กันยายน​ 2562  (ดู : 34 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง​ ของเทศบาลตำบลบ้านนา  (ดู : 177 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์โครงการออกจัดเก็บและเร่งรัดค่าที่เช่าราชพัสดุค้างชำระ พื้นที่ อ. บ้านนาเดิม ในวันที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา  (ดู : 41 คน)(23/7/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา  (ดู : 78 คน)(6/3/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)  (ดู : 38 คน)(22/7/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562  (ดู : 38 คน)(18/7/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประชาสัมพันธ์​ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  (ดู : 38 คน)(10/7/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ตารางการให้บริการ Banna Daycare Center ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา   (ดู : 48 คน)(6/6/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

มหกรรมอาหารสะอาด ทต.บ้านนา สุราษฎร์ธานี เมือคนดี 25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62  (ดู : 43 คน)(6/6/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  (ดู : 41 คน)(6/6/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนาเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564   (ดู : 23 คน)(6/6/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านนา ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรักษาในการขอใช้อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา​ พุทธศักราช​ 2562 ประกาศ​ ณ​ วันที่​ 1​ เดือน​ เมษายน​ พ.ศ.​ 2562  (ดู : 115 คน)(1/4/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ขอความร่วมมือประชาชนสวมหมวกกันน๊อค  (ดู : 73 คน)(6/3/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานการปฎิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ดู : 57 คน)(4/3/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง​ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์  (ดู : 136 คน)(11/2/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

รพ.บ้านนาเดิม จะมาบริการ ฉีดวัคซีน คอตีบ บาด ทะยักแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ณ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สสูงอายุ  (ดู : 37 คน)(//2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ช่วงฤดูแล้งระวังไฟไหม้  (ดู : 68 คน)(5/3/2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทวิชาการปฏิบัติการ  (ดู : 102 คน)(29/8/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562  (ดู : 99 คน)(27/12/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

หลักเกณฑ์การประกวดร้านค้าย้อนยุค ประจำปี 2561  (ดู : 160 คน)(14/11/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

หลักเกณฑ์การประกวดแต่งกายย้อนยุค ประจำปี 2561  (ดู : 130 คน)(14/11/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ ประจำปี 2561  (ดู : 102 คน)(14/11/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

หลักเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก ประจำปี 2561  (ดู : 103 คน)(14/11/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561   (ดู : 68 คน)(14/11/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านนาประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป)  (ดู : 69 คน)(14/11/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ดู : 97 คน)(9/10/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี  (ดู : 68 คน)(11/12/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  (ดู : 119 คน)(30/8/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน นี้ ณ ริมคลองลำพูน(ประปาเก่า)  (ดู : 70 คน)(14/11/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการเทศบาลตำบลบ้านนา  (ดู : 135 คน)(13/7/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ลงประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนา  (ดู : 104 คน)(6/7/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 118 คน)(2/7/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 191 คน)(15/5/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  (ดู : 150 คน)(10/5/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนา  (ดู : 156 คน)(25/4/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 114 คน)(18/4/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ นำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล  (ดู : 127 คน)(10/4/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนา  (ดู : 178 คน)(21/3/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขเสงี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 94 คน)(31/8/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู : 95 คน)(27/9/2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   
  เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ 077-359267 www.bannacity.go.th
Copyright @ 2014. www.bannacity.go.th All rights reserved. Powered by STS System & Development Co.,Ltd.